Програма:


Програма за курсове "Как се пише сценарий за игрален филм"
Програма за курсове "Как се пише сценарий за телевизия"
Програма за курсове "Да напишем заедно сценарий за игрален филм"

 

ПРОГРАМА ЗА 28-ми курс "Как се пише сценарий за игрален филм"
(16.03 - 06.04.2013г.)

КАК СЕ ПИШЕ СЦЕНАРИЙ
за игрален и телевизионен филм

ВРЕМЕТРАЕНЕ – 7 дни;

ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ
събота и неделя

ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ
събота и неделя от 14'00 до 16'00 часа

ЦЕЛ – да запознае участниците с основни драматургични понятия, както и с тяхното практическо приложение;

КУРСЪТ ЩЕ ВКЛЮЧВА –теория и практически упражнеия;

ПРОГРАМА:
- 1-ви ден /16.03/ – какво е анотация, резюме, синопсис, трийтмънт, сценарий – творчески и производствени етапи;
– принципи за изграждане на драматургичен текст – видове, зависимости – без какво може и без какво не може;
- 2-ри ден /17.03/ – характеристика на персонажите – типизирани и индивидуализирани; прототипно или архетипно поведение;
- 3-ти ден /23.03/ – мотивация на персонажите – видове, според ситуацията, реч/диалог, монолог;
- 4-ти ден /24.03/ – видове конфликт и тяхното приложение в съвременния игрален и телевизионен филм;
- 5-ти ден /30.03/ - как се изгражда среда;
- 6-ти ден /31.03/ – как се обединява всичко до сега – или видове композиционни техники;
- 7-ми ден /06.04/ – как се пише синопсис за игрален и телевизионен филм – последно упражнение.(Участниците ще трябва да напишат своите произведения, след което, няколко дни по-късно, "Сценарна работилница" ще даде своите анализи пред авторите.) + Запознаване с Final Draft - как се работи с най-професионалния софтуеър за сценаристи в света.


ПОЛЗИ - Изкаралите курса ще получат основни представи как се развива една идея за сценарий.

Също така курсът може да послужи като добра основа за желаещите да кандидатсват за специалността Драматургия в НАТФИЗ "Кр. Сарафов", както и в Нов Български Университет.

Тези, които са се насочили към следване на Режисура или друга специалност в сферата на киното, също ще подпомогнат своите кандидат-студентски изпити.

Участниците в настоящия курс е ще получат 20 % отстъпка от цената при записване в по-високо негово ниво. обратно

ПРОГРАМА ЗА 4-ти курс "Как се пише сценарий за телевизия"
(14.08 - 04.09.2012г.)

КАК СЕ ПИШЕ СЦЕНАРИЙ
за телевизия

ВРЕМЕТРАЕНЕ – 7 дни;

ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ
вторник и сряда

ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ
от 18'30 до 20'30 часа

ЦЕЛ – да запознае участниците с основните правила за писане на сценарий за телевизионни продукции

КУРСЪТ ЩЕ ВКЛЮЧВА –теория и практически упражнеия;

ПРОГРАМА:
- 1-ви ден /14.08/ – Магазинно предаванеКакви са принципите за създаване на магазинно предаване? Характеристика на аудиторията и избор на водещ? Как се пише и за какво се пише сценарий в магазинното предаване?;
- 2-ри ден /15.08/ – Документален филм и Образователни програмиКак възникват? Какви са видовете документални филми и образователни програми? Как се създава сценарий за тях?;
- 3-ти ден /21.08/ – Шоу програма - Какви са характеристиките на шоу предаванията? Какви видове са? Как се пише сценарий за шоу?Как се пише сценарий за скеч?
- 4-ти ден /22.08/ – Игра/Състезание/Риалити формати Какви видове игри/състезания съществуват? Кои са задължителните елементи? Кои са допълнителните елементи? Как се пише сценарий за игра и риалити?;
- 5-ти ден /28.08/ - Публицистична програмаКакви са видовете публицистични програми? Как се избира водещ? Създаване на сценарии за публицистична програма?;
- 6-ти ден /29.08/ – Реклама - Как се пише сценарий за ТВ реклама? Какво трябва да знаем за рекламата и пазара, за да напишем реклама?;
- 7-ми ден /04.09/ – Сериали/ поредици - Принципи, задължителни елементи, характерни особености на сериал/ поредица. Как се пише сценарий за тях?
ПОЛЗИ - Изкаралите курса ще получат основни представи как се създават сценарии за различните телевизионни предавания.
обратно


ПРОГРАМА ЗА 1-ви курс "Да напишем заедно сценарий за игрален филм"
(25.08 - 16.09.2012г.)

ИЗЦЯЛО ПРАКТИЧЕСКИ УЪРКШОП
за създаване на напълно завършен сценарий за игрален филм

ВРЕМЕТРАЕНЕ – 8 дни;

ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ
събота и неделя

ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ
събота и неделя от 16'00 до 18'00 часа

ЦЕЛ – Всеки да упражни правилата за писане на сценарий;

КУРСЪТ ЩЕ ВКЛЮЧВА – практически упражнеия и професионална консултация;

ПРОГРАМА:
- 1-ви ден /25.08/ – уточняване на анотации, конфликт, персонажи. Задаване на задача - структуриране на сценария по епизоди;
– принципи за изграждане на драматургичен текст – видове, зависимости – без какво може и без какво не може;
- 2-ри ден /26.08/ – обсъждане на структурите на всеки участник. Редактиране и "изглаждане" на структурите. Задаване на задача за написване на синопсис;
- 3-ти ден /01.09/ – обсъждане на синопсисите. Задача - редактиране на синопсисите;
- 4-ти ден /02.09/ – второ обсъждане на синопсисте. Последни насоки за корекции. Задача - написване на трийтмънт;
- 5-ти ден /08.09/ - обсъждане на трийтмънтите. Забележки и насоки към тях. Задача - редактиране на трийтмънтите;
- 6-ти ден /09.09/ – второ обсъждане на трийтмънтите. Последни забележки и насоки. Задача - писане на сценарий с диалог;
- 7-ми ден /15.09/ – обсъждане на сценариите. Забележки и насоки. Задача - редактиране на сценариите;
- 8-ми ден /16.09/ – второ обсъждане на сценариите. Последни корекции. Задача - финално редактиране на сценариите;


ПОЛЗИ - Изкаралите курса ще имат възможност да упражнят всички стъпки, през които един сценарист преминава при написването на сценарий. Успоредно с това, те ще могат да получат професионална консултация от преподаватели, а също така да чуят мнението на останалите курсисти и да участват в обсъждането и на техните прозведения, което натрупва допълнителен сценарен опит

Също така курсът може да послужи като добра основа за желаещите да кандидатсват за специалността Драматургия в НАТФИЗ "Кр. Сарафов", както и в Нов Български Университет.

Тези, които са се насочили към следване на Режисура или друга специалност в сферата на киното, също ще подпомогнат своите кандидат-студентски изпити.

Участвалите в друг от курсовете на "Сценарна работилница", ще получат 10 % отстъпка от цената при записване в настоящия уъркшоп. обратно